Το σπίτι του ποιητή ΚαβάφηΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, 
Ο κλειστός τόπος της μοναχικότητας

  Μια παρουσίαση για τον ποιητή, τη ζωή και το θάνατό του:Παρουσίαση από το συνάδελφο εκπ/κό Π.Σαμούχο
πηγή: Περί ανέμων , υδάτων και σχολείου.. 

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ


Η περιγραφή σχετίζεται γενικά με το χώρο, γι΄αυτό, όταν περιγράφουμε κάτι, συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε λέξεις ή φράσεις που φανερώνουν τόπο – το πού βρίσκεται αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τοπικούς προσδιορισμούς όπως:
Τοπικά επιρρήματα (άκλιτες λέξεις που δηλώνουν τόπο), όπως τα: πάνω, κάτω, εδώ, εκεί, αλλού, κάπου, παντού, μέσα, δεξιά, αριστερά, μπροστά, από, πίσω, πλάι, δίπλα, ψηλά, χαμηλά, κοντά, απέναντι, γύρω, τριγύρω, ολόγυρα, ανάμεσα, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, κ.ά.
Φράσεις με προθέσεις που δηλώνουν τόπο και οι οποίες συνήθως σχηματίζονται με τις προθέσεις:

-        από (π.χ. Ξεκίνησε πρωί από το χωριό.)
-        ίσαμε (π.χ. προχώρησαν ίσαμε το σπίτι εκείνο.)
-        κατά (π.χ. Πάω κατά την πλατεία.)
-        μέχρι (π.χ. Πάω μέχρι την πλατεία.)
-        προς (π.χ. Προς τα δεξιά βλέπετε το σαλόνι.)
-        σε (π.χ. Προχώρησαν σε άλλο δωμάτιο.)
-        ως (π.χ. Προχώρησε ως το τέρμα του δρόμου.)

Επίθετα  • Είναι οι λέξεις που συνοδεύουν τα ουσιαστικά και μας λένε κάθε φορά πώς ακριβώς είναι το ουσιαστικό, δηλαδή τι ποιότητα ή ιδιότητα έχει.
  • Τα επίθετα είναι πολύ χρήσιμα γιατί μας βοηθούν να ξεχωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε κάθε φορά για τι είδους/ λογής ουσιαστικό μιλάμε.
  • Τα επίθετα παίρνουν το γένος των ουσιαστικών που προσδιορίζουν. Έτσι έχουν τρία γένη, το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο που έχουν ξεχωριστές καταλήξεις το καθένα.            Picture
ΠΗΓΗ : 8ο Δ/Σ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

εικόνα Παρατηρήστε τις φωτογραφίες και μιλήστε στην τάξη για το πώς ήταν τα κτίσματα που βλέπετε άλλοτε και τώρα.
εικόνα
εικόναΘεσσαλονίκη:
H μητρόπολη και η οδός Mητροπόλεως
προπολεμικά (πάνω) και σήμερα (κάτω)
Θεσσαλονίκης εγκόλπιον,
εκδ. Eξάντας, Aθήνα, 1997
Φωτογραφίες για περιγραφή [πηγή: Έκφραση - Έκθεση Α΄ Λυκείου, κεφ. Περιγραφή]