ΦΥΣΙΚΗ

exof.png

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου
5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας
6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας.
10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας.
11. Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο;

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ

ΦΥΤΑ
ΖΩΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΣ
1. Η διάθλαση του φωτός.
2. Φως και χρώματα.
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή 
4. Το μάτι μας.
5. Πώς βλέπουμε..

ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ
1. Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων.
2. Τα άλατα.
3. Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή ζωή.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
1. Προστασία από τα μικρόβια..
2. Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών.
1. Η αρχή της ζωής..
2. Η ανάπτυξη του εμβρύου.