Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών


Διαβάζω τα  παρακάτω και θυμάμαι …

  • Τέλεια διαίρεση λέγεται η διαίρεση στην οποία το υπόλοιπο είναι 0. Όταν το υπόλοιπο δεν είναι 0, η διαίρεση λέγεται ατελής.

  • Η τέλεια διαίρεση είναι αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Σε μια τέ­λεια διαίρεση ο διαιρετέος είναι ίσος με το γινόμενο του διαιρέτη επί το πη­λίκο.

Παράδειγμα:       32 : 8 = 4  <<—>>  32 = 4 * 8

  • Σε κάθε διαίρεση ο διαιρετέος είναι ίσος με το γινόμενο του διαιρέτη επί το πη­λίκο συν το υπόλοιπο.

Παράδειγμα : 30 : 7  = 4  υπολ. : 2      30= 4 * 7 + 2

 Για να διαιρέσουμε ένα δεκαδικό αριθμό με 10, 100 ή 1000, μετακινούμε την υποδιαστολή αριστερά τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει ο αριθμός. Αν δε φτάνουν τα ψηφία, συμπληρώνουμε μηδενικά.

Παράδειγμα: 3,6 : 10 =0,36
Παράδειγμα: 4,02 : 100 =0,0402
Παράδειγμα: 1,50 : 1000 =0,00150

Για να διαιρέσουμε έναν φυσικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 , γράφουμε τον αριθμό και προσθέτουμε στο τέλος τόσα μηδενικά όσα έχει το 10, 100, 1000 .
Παράδειγμα: 26 : 0,1 =260 Παράδειγμα: 456 : 0,01 =45600
Παράδειγμα: 35 : 0,001 =35000

Για να διαιρέσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 , μετακινούμε την υποδιαστολή μία, δύο, τρεις θέσεις δεξιά.
Παράδειγμα: 3,78 : 0,1 =37,8 Παράδειγμα: 4,678 : 0,01 =467,8
Παράδειγμα: 3,5 : 0,001 =3500

Ένας αριθμός όταν διαιρείται με το 1 δίνει πηλίκο τον ίδιο τον αριθμό και υπόλοιπο 0 και όταν διαιρείται με τον εαυτό του δίνει πηλίκο 1 και υπόλοιπο 0.

Το 0 με όποιον αριθμό και αν διαιρεθεί δίνει πηλίκο 0.

Κανείς αριθμός δεν μπορεί να διαιρεθεί με το μηδέν.

Σε μια διαίρεση, αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό, το πηλίκο δεν αλλάζει.

Παράδειγμα: 30:6=5    και  (30 Χ 3):(6 Χ3) = 90 :18 =5

Διαίρεση δεκαδικού με ακέραιο και δεκαδικού με δεκαδικό <<–ΚΛΙΚ 

Παιχνίδι εκατομμυριούχος   <<<———-Κάνε  ΚΛΙΚ

Παιχνίδι Bingo      <<<——Κάνε  ΚΛΙΚ 


 

Πηγές: Ταξίδι στη γνώση, 3 Δ/Σ Μεγάρων.