Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών


Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών(Διόρθωση: μετακίνηση της υποδιαστολής δεξιά όταν πολλαπλασιάζω
με το 10,100,1000,.... ενώ μετακίνηση αριστερά όταν πολλαπλασιάζω με
ο,1, ο,ο1, 0,001 .....)Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο
1. Εξάσκηση στον οριζόντιο πολλαπλασιασμό
2.Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών
3. Πυθαγόρειος πίνακας πολλαπλασιασμού
4. και ένα ομαδικό παιχνίδι