Γλώσσα

Να κάνετε Γραμματική & Συντακτική Αναγνώριση της πρότασης:

" Ο μαθητής πέταξε την μπάλα."


Για να απαντήσεις κάνε κλικ   εδώ