Φυσική: Ενότητα 1η

Παρακολουθήστε το βίντεο, παίξτε με τα παιχνίδια, κάντε τις δραστηριότητες και τέλος απαντήστε στις ερωτήσεις του επαναληπτικού της 1ης Ενότητας.

Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας

Ας εξοικονομήσουμε ενέργεια

Πως δημιουργήθηκαν οι γαιάνθρακες.

Το σχολείο της ενέργειας

Quiz 1, Quiz 2

Μπες στο εργαστήρι της ενέργειας

Επαναληπτικό*

Οι απαντήσεις του επαναληπτικού θα αναρτηθούν την Τετάρτη 8/4/2020