Επίθετα σε -ης/ης,-ες

Τα επίθετα αυτής της κατηγορίας είναι τριγενή (έχουν τρία γένη) και δικατάληκτα ,έχουν δυο καταλήξεις μία για το αρσενικό και το θηλυκό γένος (σε ης) και μία για το ουδέτερο (σε ες), ενώ κλίνονται ως εξής:Ενικός αριθμός
Ονομ.
ο    επιτυχής
η       επιτυχής
το   επιτυχές
Γεν.
του επιτυχούς,-ή
της     επιτυχούς
του επιτυχούς
Αιτ.
τον επιτυχή
την    επιτυχή
το   επιτυχές
Κλητ.
-     (επιτυχή)
-       (επιτυχής)
-     (επιτυχές)
Πληθυντικός αριθμός
Ονομ.
οι      επιτυχείς
οι      επιτυχείς
τα     επιτυχή
Γεν.
των   επιτυχών  
των   επιτυχών
των    επιτυχών
Αιτ.
τους  επιτυχείς
τις    επιτυχείς
τα     επιτυχή
Κλητ.
-       (επιτυχείς)
-        (επιτυχείς)
-       (επιτυχή)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ      

       Τα επίθετα αυτής της κατηγορίας
  1. Μπορεί να είναι οξύτονα και να διατηρούν τον τόνο πάντα στη λήγουσα π.χ. ο αληθής, η αληθής ,το αληθές- ,η αβλαβής, το αβλαβές και ο/η διεθνής-το διεθνές.
  2.  Μπορεί να είναι παροξύτονα και να μετακινούν τον τόνο στη λήγουσα στη γενική πληθυντικού. π.χ. ο αμμώδης βυθός- των αμμωδών βυθών,η τρικυμιώδης θάλασσα -των τρικυμιωδών θαλασσών .
  3. Σε σπάνιες περιπτώσεις παροξύτονα επίθετα αυτής της κατηγορίας ανεβάζουν τον τόνο στην προπαραλήγουσα, στην ονομαστική και στην αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους. π.χ. ο/η αήθης-το άηθες
  4. Στα αρσενικά επίθετα η γενική ενικού έχει κατάληξη -ους. π.χ. του επιμελούς μαθητή. Αν όμως ένα επίθετο χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, τότε σχηματίζει γενική ενικού σε -ή π.χ. του επιμελή, του ασθενή, του ευσεβή κ.α.
  5. Τα επίθετα σε  -ής/ής-ες σπάνια σχηματίζουν κλητική πτώση. 

       Διάβασε για τα επίθετα αυτά και στη Γραμματική σελ. 104.