Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος 


πηγή: Γιάννης Φερεντίνος