Διαφήμιση

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-e-st/

Μπορείς να φτιάξεις μια διαφήμιση πηγαίνοντας στην ενότητα "Λούνα Παρκ"
και πατώντας τη μπλε πινακίδα που βρίσκεται στο βάθος της εφαρμογής.