Το κύτταρο

Picture
Picture

Picture

- Ο πυρήνας αποτελεί το «κέντρο ελέγχου» όλων των λειτουργιών του κυττάρου. Σε αυτόν υπάρχουν οι γενετικές πληροφορίες (γενετικό υλικό) του κυττάρου που είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή του κυττάρου.

Το γενετικό υλικό αποτελείται από μια πολύπλοκη χημική ένωση, που έχει ένα όνομα... γλωσσοδέτη: δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ. Ας το θυμόμαστε απλά ως... DNA!
Το κύτταρο
View more presentations or Upload your own.
Πηγες: Βανέσσα Αντωνία, Γρηγόρης Ζερβός