Τα ψάθινα καπέλα Κάνοντας κλικ στην εικόνα παρακολουθώ  μια πολυμεσική εφαρμογή.
 Περιλαμβάνει φωτογραφίες, βιογραφία της συγγραφέως και video. Οι χρόνοι του ρήματος
Τα ρήματα φανερώνουν ότι κάποιος κάνει κάτι (τρέχω) ή παθαίνει κάτι (τραυματίζομαι) ή βρίσκεται σε μια κατάσταση
(σκέφτομαι). Για να δηλώσουν (δείξουν) πότε γίνεται αυτό έχουν χρόνους. Ενώ για να δείξουν πώς γίνεται, δηλαδή το ύφος ή τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου έχουν εγκλίσεις.

Οι εγκλίσεις είναι τρεις: η οριστική (φανερώνει κάτι το πραγματικό, το βέβαιο, ουδέτερο ύφος), η υποτακτική (φανερώνει αυτό που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει) και η προστακτική (φανερώνει προσταγή, παράκληση ή ευχή).
Μέσα στο λόγο, προφορικό ή γραπτό, όλα αυτά που θέλουμε να πούμε ή  να γράψουμε δεν έχουν γίνει την ίδια χρονική στιγμή.


  • Άλλοτε λέμε ή γρά­φουμε για κάτι που κάναμε παλιά.
  • Άλλοτε για κάτι που γίνεται τώρα.
  • Άλλοτε πάλι για κάτι που θα κάνουμε στο μέλλον.
Στην προσπάθειά μας να αποδώσουμε καλύτερα την κάθε χρονική στιγμή,  το ρήμα για να μας βοηθήσει αλλάζει μορφές, τύπους.

Χρόνοι, λοιπόν, είναι οι διάφοροι τύποι, οι διάφορες μορφές που   παίρνει το ρήμα για να μας δείξει πότε γίνεται κάτι.
π.χ.:
Τα παιδιά ζωγραφίζουν. (τώρα)  
Τα παιδιά ζωγράφισαν. (πριν από λίγο, χθες κ.λ.π.}
Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν. (αύριο…)
    Πως περιγράφουμε ένα αντικείμενο

View more presentations or Upload your own.
Πηγή:  8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας