Προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών έναντι του κορωνοϊού

κλικ στην εικόνα