Μετρώ το μήκος

Οι μονάδες μήκους είναι:

1 μέτρο= 10 δεκατόμετρα 
ή δέκατα
= 100 εκατοστόμετρα
ή εκατοστά
= 1.000 χιλιοστόμετρα
ή χιλιοστά
1 δεκατόμετρο= 10 εκατοστά= 100 χιλιοστά
1 εκατοστό= 10 χιλιοστά

1 χιλιόμετρο= 1.000 μέτραΌταν θέλω να μετατρέψω από μέτρα σε δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά δηλαδή από τη μεγάλη μονάδα μέτρησης να πάω στη μικρότερη, τότε κάνω πολλαπλασιασμό με το 10, το 100 κ.λ.π. ανάλογα σε τι θέλω να το μετατρέψω.
Όταν θέλω να μετατρέψω από  δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά σε μέτρα, δηλαδή από τη μικρότερη μονάδα μέτρησης να πάω στη μεγαλύτερη, τότε κάνω διαίρεση με το 10, το 100 κ.λ.π. ανάλογα σε τι θέλω να το μετατρέψω.
Όταν διαιρώ με 10 ή 100 ή 1000 βγάζω μηδενικά ή μεταφέρω την υποδιαστολή αριστερά τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει το 10,το 100 ή το 1000(αν τα ψηφία είναι λιγότερα προσθέτω μηδενικά από μπροστά)
Π. χ. 2700 χιλιοστά είναι:
270 εκατοστά(4500:10)
27  δέκατα(4500:100)
2,7 μέτρα(4500:1000)


Τα 9  δέκατα είναι: 9 : 10 = 0,9 μέτρα

Τα 3.200 μέτρα είναι: 3.200 : 1000 = 3,2 χιλιόμετρα


Ένας δεκαδικός αριθμός χωρίζεται με την υποδιαστολή ( , ) σε δύο μέρη. Οι αριθμοί αριστερά από την υποδιαστολή αποτελούν το ακέραιο μέρος και οι αριθμοί δεξιά από την υποδιαστολή αποτελούν το δεκαδικό μέρος. 

Στο μέτρο τα δέκατα, τα εκατοστά, και τα χιλιοστά  αποτελούνται από ένα ψηφίο

Π. χ. : 4,389μ.

Το 4 είναι τα μέτρα , το 3 τα δέκατα, το 8 τα εκατοστά και το 9 τα χιλιοστά.

Επίσης χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για να εκφράσουμε τις μονάδες μέτρησης:
μέτρο = μ.
δεκατόμετρο = δεκ.
εκατοστόμετρο = εκ.
χιλιοστόμετρο = χιλ.
χιλιόμετρο = χμ. ή χλμ.


Εξασκούμαι, μαθαίνω και περνώ ευχάριστα την ώρα μου.
Εδώ θα βρείτε μαθήματα σχετικά με το μήκος και τις μονάδες του και θα κάνετε εξάσκηση.Ανοίγετε τα παράθυρα που θέλετε και καλή διασκέδαση.  ΚΛΙΚ
Κι άλλη εξάσκηση. ΚΛΙΚ
ΚΛΙΚ
Κάνε τις μετατροπές και χτίσε το σπίτι. ΚΛΙΚ