Οικιακές ... παγίδες για παιδιά


Ατυχήματα στο σπίτι & στο σχολείο

video video

video

Το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Δεκέμβριο του 1991. Το ΚΕΠΠΑ εδρεύει στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα ατυχήματα είναι μέχρι στιγμής το πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες έως 34 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2002, οι θάνατοι που οφείλονται σε ατύχημα ανέρχονται σε ποσοστό (του συνόλου των θανάτων) 8,3% στις ηλικίες 0-4 ετών, σε 38% στις ηλικίες 5-14 ετών, σε 73,5% στις ηλικίες 15-24 ετών και σε 56,5% στις ηλικίες 25-34 ετών

Επιπλέον, παρατηρείται πως οι θάνατοι από ατυχήματα σε απόλυτους αριθμούς, εκτός από τις ηλικίες έως 34 ετών, παρουσιάζουν δραστική αύξηση στις ηλικίες άνω των 55 ετώνΟ αριθμός των ατυχημάτων μπορεί να μειωθεί. Για να επιτευχθεί αυτό, όμως, απαιτείται διαρκής προσπάθεια, ενημέρωση του κοινού, προγράμματα και στρατηγικές δράσης και - όπου απαιτείται - θέσπιση σχετικής νομοθεσίας.

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΧΡΟΝΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 Κάποια ρήματα σχηματίζουν τους χρόνους, όπως στα αρχαία ελληνικά, όπως:

  • συμβαίνει - συνέβαινε - θα συμβεί - συνέβη - έχει συμβεί
  • αναδεικνύομαι - αναδεικνυόμουν - θα αναδειχθώ - αναδείχθηκα - έχω αναδειχθεί
  • συλλαμβάνομαι - συλλαμβανόμουν - θα συλληφθώ - συνελήφθη(γ' πρόσωπο) - έχω συλληφθεί
  • εισάγομαι - εισαγόμουν - θα εισαχθώ - εισήχθηκα & εισήχθη(γ΄ενικό) - έχω εισαχθεί. 

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

Με μία λέξη γράφονται:

  • τα αριθμητικά από το 13 έως το 19
  • οι αντωνυμίες: καθένας, καθεμία, καθένα, καθετί, κατιτί, οποιοσδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε
  • τα άκλιτα: καθεξής, καθαυτό, απεναντίας, απευθείας, αφότου, εξαιτίας, εξαρχής, καταγής, μολαταύτα, ολωσδιόλου, προπάντων, υπόψη, κατεξοχήν, κατευθείαν, μεμιάς, εντωμεταξύ, επιμέρους, επιπλέον, επιτόπου, εφάπαξ, εφόσον κλπ
  • το εμπρόθετο άρθρο στο (σε + το)

Πηγή: Εγκύκλιος Παιδεία