Πως βρίσκουμε υποκείμενο, ρήμα και και τα συμπληρώματα του

 

 
ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΑΣ
Ο Ζάχος περπατούσε χαζεύοντας ψηλά, με αποτέλεσμα να μη βλέπει πού πατάει. Η απροσεξία αυτή ήταν που του προκάλεσε ένα ατύχημα, μια "μετωπική" σύγκρουση με ένα σκυλί.
Από το παραπάνω ποίημα καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε απερίσκεπτα, αλλά με σύνεση.
Ατύχημα η Δυστύχημα;
Η λέξη ατύχημα είναι σύνθετη από το στερητικό μόριο α και τη λέξη τύχη. Ετυμολογικά, λοιπόν, η λέξη ατύχημα σημαίνει την απουσία τύχης, την έλλειψη τύχης, την ατυχία. Η λέξη δυστύχημα παράγεται από το μόριο δυς και τη λέξη τύχη και ετυμολογικά σημαίνει την κακή τύχη, την κακοτυχία. Η ετυμολογική διαφορά ανάμεσα στις δύο λέξεις είναι πολύ σαφής και επομένως, προσδιορίζει και την ορθή σημασιολογικά χρήση τους.

Η λέξη ατύχημα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για κάποιον, στις περιπτώσεις που κάποιος παθαίνει κάτι που δεν είναι σοβαρό, που οι συνέπειές του δεν είναι βαριές. Η λέξη, αντίθετα, δυστύχημα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που οι συνέπειες είναι σοβαρές, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να μιλάμε για θανατηφόρα ατυχήματα, αλλά για θανατηφόρα δυστυχήματα, ενώ μπορούμε να μιλάμε για ατυχήματα σ' ένα ταξίδι, που είχαν ως αποτέλεσμα κάποια καθυστέρηση στην άφιξή μας.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΛΙΚ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ & ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΛΙΚ

Τα μεταβατικά ρήματα παίρνουν ένα αντικείμενο και λέγονται μονόπτωτα ή δύο αντικείμενα οπότε λέγονται δίπτωτα. Στα δίπτωτα ρήματα το ένα αντικείμενο λέγεται άμεσο και είναι συνήθως σε αιτιατική και απαντάει στην ερώτηση "τι;", ενώ το άλλο λέγεται έμμεσο και είναι συνήθως σε πτώση γενική, δείχνει πρόσωπο και απαντάει στην ερώτηση "σε ποιον" ή μερικές φορές σε αιτιατική και απαντάει στην ερώτηση "ποιον".
Παραδείγματα:
  • Ο Σοφοκλής διαβάζει εφημερίδα (άμεσο αντικείμενο)
  • Η Νεφέλη μου είπε ένα μυστικό (έμμεσο αντικείμενο, άμεσο αντικείμενο)
Σημ. Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και περισσότερα αντικείμενα αν συνδέονται πολλές λέξεις με το "και", όπως επίσης μπορεί να έχουμε και αντικείμενα ολόκληρες προτάσεις (εξαρτημένες)

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΚ