ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΚΕΦ.18 - 23)


                                              Η γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου. 
                               Πηγή:http://e-geografia.eduportal.gr/?page_id=46