ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ενότητα Β΄

Επανάληψη στα κεφάλαια 7-11
(διαδραστικό κουίζ swf)

Picture
(κλικ στην εικόνα για μετάβαση στην εφαρμογή)


Επανάληψη στα κεφάλαια 12-17

(διαδραστικό κουίζ swf)

Picture
(κλικ στην εικόνα για μετάβαση στην εφαρμογή)
Πηγή: Στην τάξη !!!