Τα ρήματα που φανερώνουν προσταγή, παράκληση ή ευχή λέμε ότι βρίσκονται σε έγκλιση προστακτική.

Κλείσε το παράθυρο! (προσταγή)
Δώσε μου το βιβλίο, σε παρακαλώ. (παράκληση)
Πήγαινε στο καλό. (ευχή)

Προστακτική σχηματίζουν ο ενεστώτας και ο αόριστος. Η προστακτική έχει δύο πρόσωπα: το β’ πρόσωπο (εσύ, εσείς) και το γ’ πρόσωπο (αυτός, αυτοί). Εμείς εδώ θα μάθουμε το β’ πρόσωπο.


Π.χ.:
πρόσωπο
Προστακτική ενεστώτα
Προστακτική αορίστου
(γράφω)
β’ εν.:
β’ πλ.:
γράφε
γράφετε
γράψε
γράψτε
(σκουπίζω)
β’ εν.:
β’ πλ.:
σκούπιζε
σκουπίζετε
σκούπισε
σκουπίστε
(αγαπώ)
β’ εν.:
β’ πλ.:
αγάπα
αγαπάτε
αγάπησε
αγαπήστε



Σχηματισμός Προστακτικής Αορίστου Ανωμάλων Ρημάτων


 Οριστική ενεστώτα
Προστακτική αορίστου
β’ πρόσωπο ενικού
β’ πρόσωπο πληθυντικού

ανεβαίνω
κατεβαίνω
μπαίνω
βγαίνω
έρχομαι
μένω
φεύγω
πλένω
βρίσκω
βλέπω
λέω
πίνω
παίρνω
τρώω 

ανέβα
κατέβα
μπες
βγες
έλα
μείνε
φύγε
πλύνε
βρες
δες
πες
πιες
πάρε
φάε
ανεβείτε
κατεβείτε
μπείτε
βγείτε
ελάτε
μείνετε
φύγετε
πλύνετε (πλύντε)
βρείτε
δείτε
πείτε (πέστε)
πιείτε
πάρτε
φάτε

 Το τελικό ν *


 *Σχολική Γραμματική

 πηγή