Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

 

πηγή: Γ. Φερεντίνος