ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Picture(κλικ στην εικόνα)

Το ηλιακό σύστημα
(διαδραστική παρουσίαση και swf)

Έκδοση swf για on-line παιχνίδι

Picture

 

Παρουσίαση ppsx για office 2010 (5 ΜΒ)

Picture