Η κατάκτηση της Ελληνικής χερσονήσου

Μέσα σε δυο αιώνες (15ος - 17ος αιώνας) οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν την ελληνική Χερσόνησο. Ορισμένες όμως περιοχές παρέμειναν, ήδη από το 1204, για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα στην κυριαρχία των Λατίνων και κυρίως των Βενετών,των Γενουατών και των Φράγκων.
Πηγή: 8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 

Picture