Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών.

Οι φυσικοί και οι δεκαδικοί αριθμοί δεν είναι όλοι ίσοι.

Για να βρούμε μεταξύ δύο φυσικών ή δεκαδικών αριθμών ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μι­κρότερος, πρέπει να τους συγκρίνουμε. Μετά τη σύγκριση για να δεί­ξουμε τον μεγαλύτερο, χρησιμοποιούμε το σύμβολο > και για να δείξουμε τον μικρότερο χρησιμοποιούμε το σύμβολο <. (Σε περίπτωση ισότητας χρησι­μοποιούμε το σύμβολο =).

Έτσι έχουμε: 60 >40 και 10 <30 και 40 = 40.  Ακόμα: 7,20 > 7,10 και 10,320 < 22,14.

Όταν θέλουμε να διατάξουμε ορισμένους αριθμούς κατά αύξουσα σειρά, τους γράφουμε σε μία γραμμή, αρχίζοντας από τον μικρότερο προς τον με­γαλύτεροπ.χ. 12 <20 <30 <48 <50.

Όταν θέλουμε να τους διατάξουμε κατά φθίνουσα σειρά, τους γράφου­με σε μία σειρά, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο και φτάνοντας στον μικρό­τερο π.χ. 35 >26 >20 >15 >10 >6.

Μαθαίνω  παίζοντας

Κάνε  ΚΛΙΚ στα  παρακάτω :

1. Πάτα  στα βέλη για να βάλεις τους δεκαδικούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο<<<<—–ΚΛΙΚ

2. Σπάσε τα μπαλόνια  όσο  πιο  γρήγορα  μπορείς <<<———ΚΛΙΚ

3. Σημάδεψε το σωστό σύμβολο ανισότητας (>, =, <)αφού πρώτα επιλέξεις το επίπεδο δυσκολίας<<<<——ΚΛΙΚ  και

4. Ο  υπολογιστής μαντεύει  τον αριθμό  που  έβαλες  στο  νου  σου <<<——ΚΛΙΚ

Πηγή: Ταξίδι στη γνώση